Interesuje Ontologa

Ontologia to filozoficzne studium życia. Mówiąc bardziej ogólnie, analizuje idee, które odnoszą się konkretnie do stawania się, w szczególności bycia, życia, znaczenia, a także podstawowe struktury stawania się i ich relacje . Historycznie definiowana jako część głównego działu filozofii, zwanego metafizyką, ontologia zajmuje się również obawami o to, jakie zjawiska istnieją lub co do których można założyć, że istnieją, oraz w jaki sposób można je grupować i łączyć.

Interesuje Ontologa

Złożony termin ontologia („badanie bytu”) jest mieszaniną
On- (grecki: on, on, on; [i] on, on, on, on, „jest” lub „co jest”) i
-Logika
Chociaż etymologia jest grecką, najstarszym znanym źródłem samego terminu, współczesna łacińska forma Ontologia pojawiła się w 1606 r. W Ogdoas Scholastica Jacoba Lorharda (Lorhardus) oraz w 1613 r. W Lexicon Philosicum Rudolfa Göckela (Goclenius).
Pierwszy przypadek ontologii w języku angielskim, udokumentowany w Oxford English Dictionary, miał miejsce w 1664 roku przez Archelogia Philosophica nova … Gideon Harvey Słowo to zostało po raz pierwszy użyte, w jego łacińskiej formie, przez filozofów i zostało oparte na łacińskich korzeniach ( i z kolei na greckich).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *