Wie Oefenen In Een Hierocratie De Macht Uit

Hiërarchie heeft in de sociale wetenschappen een autoriteitsrangschikking, vaak gekoppeld aan een controleketen. De term komt van de woorden hieros en archein (“regel” of “orde”), in de Griekse taal. In moderne samenlevingen worden alle aspecten van het leven gedekt door hiërarchische organisaties.

Wie Oefenen In Een Hierocratie De Macht Uit

De kenmerken die het een effectief middel van de organisatie maakten, werden in het begin van de 21e eeuw echter steeds meer als problematisch bekritiseerd.

Dit is een hoofdstuk over macht in organisaties en groepen. Op de volgende pagina’s suggereren we dat analyse en analyse door managers en medewerkers van de complexiteit van organisatiekracht zowel noodzakelijk als nuttig is.

Wie Oefenen In Een Hierocratie De Macht Uit

We beginnen met het bespreken van drie van de prominente machtstheoretische opvattingen uit de sociale en organisatiepsychologische literatuur. Vervolgens schetsen we enkele dilemma’s en uitdagingen waarmee leiders, managers en medewerkers worden geconfronteerd op het gebied van empowerment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *