Kräftskal

Kräftor är arterna av sötvatten kräftdjur inom gruppen av stora kräftdjur och därför beställs tiobeniga kräftdjur som tillhör familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. De tre familjerna tillhör 2 superfamiljer, Astacidae och Cambaridae som förekommer inom halvklotet, tillhör superfamiljen Astacoidea och Parastacidae som förekommer inom halvklotet tillhör superfamiljen Parastacoidea. De tre familjerna under vilka kräftorna grupperas består av 618 arter.

Kräftskal

Kräftor, längs sido hummer och krabbor, är bland de viktigaste kräftdjur. Bland kräftorna finns flera arter som fiskas eller odlas av människor som mat, som kräftor, signalkräftor och rödkreps. Kräftor används som mat av människor under en längre tid.

Kräftskal

Från Europa finns det skriftliga källor inom det slags kokbokrecept som visar att kräftor fångades och ätts under medeltiden. I astrologi är kräftor relaterade till stjärntecknet Cancer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *